Wat zijn (H)CFK's?

De afkorting (H)CFK staat voor Chloorfluorkoolwaterstof. Deze stof of medium is een organisch chemische verbinding dat bestaat uit Alkanen(Koolwaterstoffen moleculen) waar Halogeen elementen aan zijn toegevoegd. Het proces, waar Halogenen worden toegevoegd, word Halogenering genoemd. Hierbij worden Waterstofatomen vervangen voor Halogeen elementen zoals Chloor en Fluor.

Over welke eigenschappen beschikken (H)CFK's?
Iedere (H)CFK is opgebouwd uit koolwaterstoffen waarbij waterstofatomen zijn gesubstitueerd door Chloor en Fluor. Hierdoor bezit iedere (H)CFK over een aantal identieke eigenschappen. Zo is geen enkele (H)CFK's brandbaar of giftig (lees: lage toxiciteit) en zijn de stoffen erg vluchtig en stabiel waardoor het uitermate geschikt is als koudemiddel in een koel installatie. Maar een (H)CFK kan naast deze 'standaard' eigenschappen ook nog over individuele eigenschappen beschikken. Dit kan verkregen worden door een andere samenstelling te gebruiken tijdens de productie van een (H)CFK. Hierdoor bestaan er tal van verschillende (H)CFK's zoals de koudemiddelen R12 en R22.

Wat is het verschil tussen CFK en HCFK?
Er zijn veel onduidelijkheden omtrent CFK's en HCFK's. Met name het verschil tussen deze twee brengt enige verwarring. Het is zelf zo onduidelijk dat vooraanstaande opleidingscentra's in de koudetechniek de verkeerde informatie's uitgeven aan koelmonteurs in spé.

CFK's
Chloorfluorkoolstof is de volledige benaming van de afkorting CFK. Deze stof bestaat in het beginsel uit koolwaterstoffen, ook wel Alkanen genaamd, en zijn moleculen dat op hun beurt weer uit koolstof- en waterstof atomen bestaan. Tijdens een proces, genaamd Halogenering, worden alle waterstof atomen vervangen door halogeen atomen. De gebruikte halogeen atomen zijn Chloor en Fluor. Nadat de koolwaterstof gehalogenereerd is bestaat de stof enkel nog uit Chloor, Fluor en Koolstof. Er bevind zich nu geen enkele waterstof atoom meer in het medium.

HCFK's
Een HCFK, dat de afkorting is voor Hydrochloorfluorkool(water)stof, bestaat net als een CFK uit een koolwaterstof molecuul dat net als bij een CFK word onder heven aan een proces genaamd Halogenering. Maar in tegenstelling tot een CFK worden de koolwaterstof atomen bij een HCFK niet volledig gehalogenereerd met Chloor en Fluor. Een HCFK bevat dus naast Chloor, Fluor en Koolstof ook nog een deel Waterstof. Hierdoor is een HCFK minder schadelijk voor het milieu.

Wat is de juiste benaming voor HCFK?
De letters van de afkorting HCFK hebben een betekenis. Net als bij de afkorting CFK, staat de 'C' voor Chloor-atoom, de 'F' voor Fluor- atoom en de 'K' voor Koolstof-atoom. Maar bij de HCFK is er, zoals te lezen is, een letter bijgevoegd in de vorm van een 'H'. Deze H staat voor Hydrogeen dat een andere benaming is voor waterstof en staat niet, zoals vaak word gedacht, voor Halogenering of gehalogenereerd. De volledige benaming die bij de afkorting HCFK hoort is Hydrochloorfluorkoolstof ofwel Chloorfluorkoolwaterstof.