Wat moet ik met mijn R22 koelinstallatie doen?
Zoals u weet dient de toepassing van het koudemiddel R22 op 01-01-2015 gereduceerd te zijn tot 0kg ofwel een algeheel verbod op het vullen dan wel bijvullen van koel- en vriesinstallaties. Dit betekend dat, wanneer een installatie kapot gaat en er dient bijvoorbeeld een component vervangen te worden, het systeem niet meer bijgevuld mag worden. Het systeem word dan onbruikbaar met een hoop onheil tot gevolg. Hierom is het dus belangrijk om uw systeem tijdig R22 proof te maken.

U heeft als R22 koelinstallatie houdende verschillende mogelijkheden:

Mogelijkheid 1 - Niets doen
U laat de koel- of vriesinstallatie gewoon door draaien, er van uitgaan dat het systeem lekdicht is en hopelijk niet kapot gaat. In dit geval heeft u niets te maken met het verbod dat op 1 januari 2015 van start zal gaan, en zal nog vele jaren na laatst genoemde datum uw systeem kunnen blijven gebruiken.
Mocht het systeem na 01-01-2015 onverhoopt toch defect raken dan is de kans groot dat uw systeem onbruikbaar zal zijn en alsnog dient te worden vervangen of geretrofit te worden. Dit kan leiden naar grote problemen zoals langdurige stilstand.

Mogelijkheid 2 - Investeren in een nieuwe installatie
U kiest om een geheel nieuwe installatie aan te schaffen dat ontworpen is om met HFK- (Fluorkoolwaterstof) of natuurlijke koudemiddelen te werken. Deze optie is vooral geschikt wanneer de oude koelinstallatie al sterk gedateerd is en bijna aan vervanging toe is. De nieuwe installatie's zijn, naast dat het functioneert met een (voorlopig) blijvende koudemiddel, ook uitgerust met de meest recente technologieën dat zich uitbetaald in minder energieverbruik. Hierdoor is er in sommige gevallen ook een mogelijkheid voor een subsidieregeling.

Mogelijkheid 3 - Vervanging van R22 naar een blijvende type koudemiddel
In sommige gevallen is er een mogelijkheid om het koudemiddel R22 te vervangen voor een (voorlopig) blijvende koudemiddel om zo een jonge koelinstallatie te kunnen behouden. Het retrofitten, zoals dit ook wel genoemd word, is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met de desbetreffende installatie en met de keuze van het alternatieve koudemiddel. Een koelinstallatie is namelijk ontworpen op een bepaalde PS (maximale toelaatbare druk). Als het systeem dan word uitgevoerd met een koudemiddel waarvan de druk hoger is als de PS van het systeem, kan de installatie kapot gaan.
Er zal dus eerst gekeken dienen te worden naar het beschikbare koudemiddel dat het best toepasbaar is bij het desbetreffende systeem, welke consequentie's deze heeft en welke aanpassingen gemaakt dienen te worden aan de huidige opstelling van de installatie.

Bij het ombouwen naar een natuurlijke koudemiddel zijn er in sommige gevallen ook subsidieregelingen van toepassing. Waardoor het retrofitten een stuk voordeliger kan uitpakken.

 

 

    - HFK koudemiddelen: zijn synthetische stoffen die bestaan uit
      Fluor en Koolwaterstoffen. Deze stoffen, die niet schadelijk
      zijn voor de ozonlaag, worden gebruikt als alternatief voor
      HCFK's zoals R22. Helaas dragen deze HFK's wel bij aan het
      broeikaseffect waardoor er een kans bestaat dat het gebruik
      van HFK's op langer termijn eveneens aan banden word gelegd.
    - Natuurlijke koudemiddelen: zijn stoffen die, bij vrijkoping in de
      natuur, geen schade zullen brengen. Naast dit grote voordeel is
      het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, zoals CO2, NH3 en
      Propaan, ook een verbetering voor het energie verbruik dat
      indirect leid naar naar een lagere CO2 uitstoot.