Wat is de reden voor het R22 verbod?

Het koudemiddel R22 is een synthetisch koudemiddel dat gegroepeerd is onder de HCFK's. Deze Hydrochloorfluorkoolstoffen(HCFK's) bevatten Chloor dat schadelijk is voor de ozonlaag. Om deze reden is er een aantal jaar geleden besloten om het gebruik van R22 aan banden te leggen lees:te verbieden.