Subsidie's en Regelingen

Het verbod op R22 wat van start gaat op 01-01-2015 kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Zeker in tijden van crisis komt de uitfasering hoogstens ongelegen. Om deze reden hebben verschillende ministerie's speciale regelingen opgesteld waarbij financiële voordelen mee behaald kunnen worden.
 

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Een van deze regelingen is het "Energie Investeringsaftrek". Met deze fiscale regeling ondersteunt de overheid ondernemers, in economisch opzicht, indien deze willen investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals koel- of vriesinstallatie's. Door gebruik te maken van deze regeling heeft u als ondernemer dubbel voordeel. Naast dat uw energieverbruik aanzienlijk zal verminderen betaald u tevens minder belasting. Zo kunt u met de EIA regeling tot wel 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en betaalt u daardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Waarom zet de overheid zo hoog in?
Al geruime tijd is het probleem omtrent het klimaat en de verandering daarvan een belangrijk punt op de agenda van de overheid. Met name de vervuilende CO2 emissie, dat ontstaat tijdens het opwekking van energie met fossiele brandstoffen, dragen sterk bij aan het probleem rond het klimaatprobleem. Dit heeft de overheid doen besluiten om een regeling op te stellen die ondernemers moet doen stimuleren om te investeren in energie besparende middelen.

Voor een uitgebreide beschrijving en of u in aanmerking
komt voor de EIA-regeling kijkt u op AgentschapNL