Het verdrag van Wenen

Het Verdrag van Wenen is een multilaterale milieu-overeenkomst met als doel: Het beschermen van de ozonlaag tegen ozonafbrekende stoffen.
Dit verdrag, dat op 22-03-1985 is ondertekend in Wenen, verplicht de landen die dit verdrag hebben ondertekend samen te werken aan onderzoeken naar ozon afbrekende stoffen en het effect van deze stoffen. Naast deze onderzoeken beschrijft het verdrag ook dat er in samenwerkingsverband gezocht dient te worden naar alternatieve stoffen om de schadelijke stoffen te vervangen en dat nieuw ontwikkelde technologieën gedeeld worden.

Geen verbod plicht.
Het verdrag van Wenen, dat officieel van start ging op 22-09-1988, beschrijft voornamelijk de theorie van het probleem omtrent ozonafbrekende stoffen. Dat wil zeggen dat het geen praktische verplichtingen kent. Hier is onder meer het protocol van Montréal voor geïntroduceerd. Het Montréal protocol is een bijlage van het verdrag van Wenen dat inmiddels door 197 landen is ondertekend waardoor deze landen verplicht zijn om alle CFK en HCFK houdende middelen gefaseerd uit te bannen.

 

 

    - Het verdrag van Wenen: is tot op heden ondertekend door 197
       landen waaronder alle EU lidstaten.
    - De Doelstelling: van het Verdrag van Wenen is om de mense-
       lijke gezondheid en het milieu te waarborgen voor schadelijke
       UV stralingen.