De Europese ozonverordening

De Europese commissie heeft naar aanleiding van het Montréal protocol een verordening opgesteld onder de naam 'Europese Ozonverordening' (nr. 2037/2000). Deze verordening, dat geldt voor iedere EU lidstaat, beschrijft de maatregelen die door ieder land dienen te worden genomen om aan de eisen van laatst genoemde protocol te voldoen. Zo worden er maatregelen voorgeschreven omtrent de productie, de invoer en uitvoer, de handel, het gebruik, de terugwinning en de recycling van CFK en HCFK houdende middelen.

De uitfasering van CFK koudemiddelen
Omdat het abrupt verbieden van (H)CFK houdende koudemiddelen veel problemen met zich mee zou dragen omdat er nog geen alternatieve waren, is er toen die tijd besloten om het verbod in fase's te laten verlopen. Hierdoor word ook vaak de term 'uitfasering' gebruikt.
Het uitfaseren van Chloor houdende koudemiddelen begon in 1991. In dit jaartal werd de producent van CFK houdende koudemiddelen verplicht om de productie geleidelijk te staken tot aan 01-01-1995 toen de volledige productie werd verboden. Sedert dit jaar mocht een koelinstallatie, zoals een airconditioning of een vriescel, enkel nog worden bijgevuld met bestaande, gerecyclede of gemengde CFK koudemiddelen.
Op 01-01-2001 ging een algeheel verbod in op het gebruik van CFK koudemiddelen zoals R11 en R12.

De uitfasering van HCFK koudemiddelen
Het HCFK houdend koudemiddel R22 werd, door gebrek aan alternatieve, veelvuldig gebruikt sinds het verbod op CFK koudemiddelen. Pas toen er alternatieve op de markt kwamen werd er vervroegt gestart met de uitfasering van R22. Dit begon in het jaar 2004 waarin er een verbod kwam op nieuwe koelinstallatie's met R22. Vanaf dit jaar werden onder andere airconditioners voorzien van HFK koudemiddelen zoals R410A.
Pas 6 jaar later werd de volgende stap gezet. Op 01-01-2010 werd het verboden om maagdelijke (nieuw geproduceerde) R22 te gebruiken voor onderhoud werkzaamheden zoals het bijvullen van een installatie. Het is dus nog enkel toegestaan om gerecyclede R22 te gebruiken tot 01-01-2015.

 

 

 

    - Chloorfluorkoolstof (CFK): houdende koudemiddelen zijn onder
      andere Trichloorfluormethaan (R11) en Dichloordifluormethaan
      (R12).
    - Chloorfluorkoolwaterstof (HCFK): houdende koudemiddel is
      bijvoorbeeld Chloordifluormethaan(R22)