De stappen van de uitfasering van R22

De uitfasering van het koudemiddel R22 zal op 01-01-2015 worden beëindigd. Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om het koudemiddel R22 dan wel gemengde koudemiddelen met R22 te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden zoals het bijvullen van een koelinstallatie. Een r22 systeem kan dus bij lekkage die ontstaat na deze datum niet meer gerepareerd worden.

De manier van uitfasering is in verschillende stappen officieel vast gelegd in een Europese verordening onder nummer 2037/2000 en verplicht hiermee iedere EU lidstaat tot het verbieden van oa R22. Doordat de verordening, sinds de start in 2000, meerdere keren is aangepast is het officieel nummer van de verordening komen te vervallen. De meest recentste verordeningen document nummer is 1005/2009.

R22 uitfaserings termijnen

1 januari 2001: Vanaf deze datum is het verboden om nieuwe installatie's die zijn uitgevoerd met R22 te plaatsen.

Medio 2009: Koudemiddel producenten stoppen met het produceren van R22 om restanten op te maken.

1 januari 2010: Vanaf deze dag is het verboden om nieuw geproduceerde (maagdelijke) R22 te gebruiken voor reparatie of onderhoud. Wel mag er nog gebruik worden gemaakt van gerecyclede en geregenereerde R22.

1 januari 2015: Vanaf deze is het in zijn geheel verboden om R22 te gebruiken voor welk doeleinde dan ook. Wanneer uw koelinstallatie zoals een airconditioner of koelcel na deze datum defect raakt, kan deze niet meer gerepareerd worden met R22 en zal dus moeten worden vervangen of dient het systeem geretrofit te worden.

 

 

    - Uitfasering: is een term dat gebruikt word wanneer een medium
      in stappen verdwijnt over een bepaalde periode.